El nou centre disposa de 5 eixos amb carregador de 30 eines. Una carrera de 750mm en l’eix X, 600mm en Y, 520mm en Z, a més permet girar 360º la taula i inclinar-la de -10º a 95º. També disposa de sonda de palpació i medidor d’eines incorporat.